برزکوه نیوز: حرب الفرقان : رژیم ایران در سراشیبی سقوط

سردمداران رژیم رسوای ولایت فقیه که از خیزش عمومی و خروش ملت ایران به تنگی نفس افتاده اند در حالی دم از تحقق اهداف انقلاب می زنند که نه تنها اهداف تبلیغ شده و وانمود شده انقلاب تحقق نیافته است بلکه بر اثر ظلم و بی باوری و دروغگویی و خیانت پیشگی حکومتگران، مشروعیت دینی و سیاسی رژیم ولایت فقیه هم زیرسؤال رفته و آتش به خرمن این نظام خودکامه افتاده و آژیر سقوط آن به صدا درآمده است و انقلاب از درون پوک شده و فرو ریخته است و نسل انقلاب علیه انقلاب بپاخاسته و قیام کرده است و زمامداران رژیم به خودخوری روآورده اند و شب و روز مشغول برنامه ریزی سرکوبی و نابودی ملت هستند.

این خودکامگان در طول سی سال مردم را گول زده و دروغ تحویل داده اند و بر قدرت و ثروت و زراندوزی خود افزوده اند و به مطالبات حق خواهان کوچکترین اهمیتی نداده اند و عملا نشان داده اند که هیچ حق و حقوقی برای دیگران قایل نیستند و مردم را همچون یتیمان و محجورینی پنداشته و می پندارند که نیاز به قیم و سرپرست دارند و بنابه همین دیدگاه متحجرانه، به طور سازمان یافته در هر انتخاباتی تقلب کرده اند و آرای مردم را نادیده گرفته اند و تقلب را یک امر مشروع برای خود میدانند و اعتراض مردم را به رسمیت نمی شناسند؛ چناچه در انتخابات 22خرداد 88علنا و آشکارا آرای مردم را دزدیدند و همه ی نقاب های ریا و تزویر را کنار زدند و رهبرخودکامه ی رژیم – خامنه ای- در مقابل ملت قرار گرفت و انتخاب مردم را نادیده گرفت و برای مردم تعیین تکلیف کرد و یک دولت برآمده از تقلب را بر سرکار آورد و عمال بی باور رژیم اعتراض آرام معترضان به تقلب را به خاک و خون کشیدند و حتی در روز عاشورا حرمت شکنی کردند و بر روی عزاداران آتش گشودند و حرمت عاشورا را نگاه نداشتند و مردمان بی دفاع و بی زار از خشونت را با شدیدترین وجهی سرکوب کردند و به غل و زنجیر کشیدند و تنها به جرم حق گویی و حق خواهی بسیاری از افراد سرشناس و فعال از قبیل روزنامه نگاران، حقوق دانان، دانشجویان،اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی و مذهبی را مورد هدف قرار داده و بازداشت نمودند.

این همه بی عدالتی و حق کشی و اجحاف و تبعیض و خشونت از سوی رژیم، ملت را به ستوه آورده و به مخالفت و قیام واداشته است، آواها و نواهای فرزندان انقلاب،امروزه به مرگ بر خامنه ای و احمدی نژاد تبدیل شده است و مردم خسته شده از این همه جور و خیانت، با حضور چشم گیر و میلیونی خود در هر مناسبتی به اعتراض و مخالفت با استبداد ولایت فقیه برخاسته و انزجار و تنفر خودشان را از رژیم ولایت فقیه نشان داده و می دهند، گرچه سردمداران رژیم بقای خویش را در سرکوب خشونت بار مخالفان استبداد می بینند و با بکارگیری نیروهای فریب خورده ی بسیجی و سپاه و با کشتار و اعدام و بازداشتهای بی وقفه و بی پایان، تلاش می ورزند تا با ارعاب و تهدید، حکومت جائرانه ی خویش را چند صباحی دیگر به هر طریق ممکن حفظ نمایند، اما روند رو به ازدیاد اعتراض ها و مخالفتهای مدنی و خروش ملت نشانگر آنست که دوران عوام فریبی و ظلم این ظالمان به سرآمده و جنایات بی شماری که این ستمگران در حق فرزندان وطن انجام داده اند یقینا دامنگیرشان خواهد شد و به قصاص جنایاتشان خواهند رسید و به زودی فرزندان ایران زمین آزادی را بدست خواهند آورد و شاهد پیروزی و فروپاشی این نظام خودکامه خواهند بود.

برزکوه نیوز: العربیعه : مراسم بزرگداشت سالروز انقلاب ایران آغاز شد

دبی – العربیه نت

مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب ایران امروز پنجشنبه 11 – 2 – 2010 در تهران وشهرهای مختلف این کشور آغاز شده است.

خبرهای دریافتی از تهران حاکی است پیش از آغاز رسمی مراسم تعداد زیادی از هواداران دولت به شکل سازماندهی شده درمیدان آزادی محل سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مستقرشده اند ومراسم زیارت عاشورا برگزار کردند.

درهمین حال تعداد زیادی از هوادران جنبش سبز نیز در خیابانها حضور پیدا کرده اند وعلیه حاکمیت شعاراعتراضی سرمی دهند.

شرکت اینترنتی گوگل اعلام کرده است کاربران پست الکترونیکی " جی میل " در ایران با وجود سالم بودن سیستم ارتباطی شرکت برای ارتباط واستفاده از پست های الکترونیکی خود با دشواری هایی مواجه شده اند.

معترضان طی سالهای گذشته به دلیل محدودیت های زیادی که دولت برای اطلاع رسانی به وجود آورده از طریق اینترنت اقدام به انعکاس اخبار ورویدادهای جاری کشور کرده اند
.

روزهای اقتدار، روزهای رسوایی

برزکوه نیوز: حرب الفرقان : روزهای اقتدار، روزهای رسوایی

رژیم ولایت فقیه درطول سی سال تلاش کرده است تا ملت ایران به زندگانی بردگی عادت کنند و در برابر اجحاف ها و تبعیض ها و خودکامگی ها ی ولایت سالاران لب فرو بندند و دم برنیاورند، خودکامگان حیله گر با دروغگویی و ریاکاری و با استفاده از مذهب و ترفندهای گوناگون تلاش فراوان به خرج داده اند تا امید خروج از اختناق ولایت فقیه در مردم خفه شود و در دام عنکبوتی ولایت سالاران همچنان گرفتار باقی به مانند و تن به تسلیم و سازش دهند و پذیرای جنایتها و خیانتها باشند.

سردمداران رژیم، همچون فرعون ( فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ) { زخرف/54} در طول دوران حکومت خونبارشان خود را قیم مردم دانسته و رأی و عقل و دانش ملت را سبک شمرده اند و به جای آنان تصمیم گرفته اند، سی سال بر همین منوال گذشته است و حاکمیتی بر ایران حکم فرما بوده که علنا و آشکارا نقض حاکمیت ملت بوده است و حق اظهار نظر و انتقاد سازنده از مردم سلب شده است و حکومتگران رژیم ولایت فقیه نسبت به حقوق شهروندی مردم بی تفاوت بوده اند و هیچ حق و حقوق ارزنده ای برای کسی – جز حاشیه برداران و چاکران ولی خودکامه فقیه – قایل نبوده اند، این فرعونیان حاکم بر سرنوشت ملت که دم از نمایندگی خدامی زنند از مردم می خواهند که به صورت برده های دست بسته در خدمت آنها باشند و هر چه بگویند اطاعت کنند و بله قربان گوی باشند.

این ولایت سالاران آنقدر خودخواه و مغرور بوده و هستند که تحت هیچ شرایطی حاضر بپذیرفتن حق ملت نیستند و حق انتخاب و اعتراض مردم را به رسمیت نمی شناسند و رأی و رضایت مردم برای آنان اهمیتی ندارد، از بدو انقلاب تا به حال با عناوین مختلف با احساسات مذهبی و ملی توده ها بازی کرده اند و از هر مراسمی برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده نموده اند، برخی از این مراسم از قبیل روز قدس، دست مایه ای برای رسیدن به خواسته های نامشروع سردمداران رژیم بوده است و سعی داشته اند با َشعارهای دروغین و با ریاکاری، خودشان را در جهان اسلام مطرح کنند و خدمتگزار اسلام و مسلمانان جلوه دهند و مخاطبینی میان افراد ساده لوح کسب نمایند، اما این دروغگویان مستبد هرگز فکر نمی کردند در مراسمی که هر ساله از آن به عنوان نماد مردمی و قدرت استفاده می کردند، اینگونه رسوا و بی آبرو شوند و سند رسوایی آنان گردد و مردمی را که روزی خود رژیم با تبلیغات گسترده ای آنان را به خیابانها می کشاند، اکنون برای متفرق ساختن تجمعات آنان مجبور به شلیک گلوله و گاز اشک آور گردد، روزهایی از قبیل روز قدس، 13 آبان و 16 آذر که رژیم با تظاهرات گسترده مردمی اقتدار خودش را به نمایش می گذاشت و در رسانه های انحصاری خویش از آنها با آب و تاب یاد می کرد، با حوادث بعد از انتخابات 22خرداد 88، این ایام بلای جان رژیم شده و تبدیل به روز اعتراض علیه ظلم حکومتی گردیده است و اقشار مردم که مجالی برای مطرح کردن خواسته ها و مخالفتهای خود با نظام ولایت فقیه نمی یابند و حق اعتراض ندارند در این قبیل راهپیمایی ها که مجالی برای حضورمی یابند، بدون توجه به تهدیدها خواسته های خود را مطرح می کنند و علیه بیداد و ظلم و اختناق حکومت ولایت فقیه شعار میدهند و حکومتگران را رسوا و بی ماهیت می سازند.

حاکمان جور پیشه ی رژیم ولایت فقیه که در حال حاضر این ایام را به کام خود تلخ و تلختر می بینند و رسوایی خویش را در آنها مشاهده می کنند از شرکت مردم در این قبیل مراسم هراس دارند و قبل از برگزاری هر مراسمی برای مردم خط و نشان می کشند و با سیاستهای ارعابی و حکم زندان و اعدام برای برخی از معترضان و با نمایش پاره کردن عکس خمینی باهدف برانگیختن عوام الناس که یقینا دسیسه ای از جانب خود رژیم بوده است، سعی دارند مردم را از ادامه مبارزه علیه استبداد ولایت فقیه بازدارند و اوضاع را بر وفق مراد خود در آورند، این مستبدان که به هیچ عنوان حاضر نیستند واقعیتها را بپذیرند فکر می کنند راه کارنجات از وضع پیش آمده ایجاد فضای رعب و وحشت و اعمال خشونت و سرکوب مردم و محدودیتهای فعالیتی برای خبرنگاران و کند کردن اینترنت و قطع ایمل و تلفن همراه و..، است اما مردم و به خصوص دانشجویان که علیه بیداد حکومت ولایت فقیه بپاخاسته اند، باوجود همه ی این فشارها ثابت کرده اند که زنده و فعال هستند و تحت هیچ شرایطی مرعوب جور ولایت سالاران نخواهند شد و از هر فرصتی و مناسبتی استفاده خواهند کرد و مخالفت خودشان را با استبداد ولایت فقیه نشان خواهند داد و با ایستادگی در برابر ظلم ظالمان، به جور و ستم حکومت ولایت فقیه پایان خواهند داد।

.hezbolforqan.

دادگستری تهران علام کرد

برزکوه نیوز: العربیه : صدورحکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان حوادث انتخابات

دبی – العربیه نت

دادگستری استان تهران اعلام کرد حکم اولیه 89 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات اخیر ایران صادر شده و 5 نفر از آنان به اعدام محکوم شده اند.

در اطلاعیه دادگستری که امروزچهارشنبه 18 – 11 – 2009 منتشرشده است حکم افرادی که در دادگاه انقلاب محاکمه شده اند " اقدام برضد امنيت كشور، اجتماع وتبانى براى ارتكاب جرايم برضد امنيت كشور، تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران و اخلال در نظم عمومى وآسايش و آرامش عمومى " عنوان شده است.

دادگستری تهران همچنین اعلام کرد برای 81 نفر از بازداشت شدگان حکم حبس از 6 ماه تا 15 سال صادر شده است واتهام پنج نفری که به اعدام محکوم شده اند را " وابستگى و عضويت در گروهك هاى ضد انقلاب، تروريستى و معاند " اعلام شده است.

بر اساس این اطلاعیه " اجراى حكم مجازات حبس مقرر براى سه محكوم ديگر تعليق شده است و سه متهم ديگر از اتهامات انتسابى برائت حاصل كرده اند."

دستگاه قضائی در اطلاعیه خود نامی از افرادی که حکم آنها صادر شده نیاورده است اما بشیری‌راد مدیرروابط عمومی دادگستری تهران ماه پیش حروف اول نام ونام خانوادگی چندتن از متهمان که به اعدام محکوم شده اند را اعلام کرده بود.

بر اساس گزارش منابع خبری مخالفان حامد روحانى نژاد، محمد رضا على زمانى ،ناصرعبدالحسينى و آرش رحمانى پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و همچنین رضا خادمى به عضويت در سازمان مجاهدين خلق به اعدام محکوم شده اند.

گفتنى است كه 3 نفر از محکومان به اعدام بنابر گزارشهايى از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات بوده اند و در اعتراضات پس از انتخابات 12 ژوئن مربوط به انتخابات رياست جمهورى در ايران، اصولا امكان حضور نداشتند.

چند تن از افرادی که به اعدام محکوم شده اند پیشتر در دادگاه دسته جمعی حوادث اخیر حاضر شده بودند وعلیه خود اعتراف کردند.

محمد رضا علی زمانی یکی از محکومان به اعدام در اعترافات خود مقابل دادگاه انقلاب گفته بود : " انجمن پادشاهي ايران فرمول‌های ضعيف و قوی توليد بمب‌ ها را برای ما ارسال می ‌كرد و از ما می‌ خواست تا آنها را به رابطان خود در ايران داده تا آنها نيز بتواند از طريق انفجار به ناامنی دست بزنند."

دادگستری تهران می گوید :" تمام احكام صادره غير قطعى و قابل تجديد نظر مى باشد."

مقامات قضائی ایران سال گذشته حکم اعدام سه نفر از عوامل انفجار مسجد سید الشهداء در شیراز که به گفته مسئولان رسمی عضو انجمن پادشاهی ایران بودند ، صادر کردند.

بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده درحسینه سید الشهداء 14 نفرکشته و 212 نفر زخمی شده بودند.

برزکوه نیوز: العربیه : پلیس علت مرگ پزشک کهریزک را " خودکشی " اعلام کرد

دبی – العربیه نت

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی امروز چهارشنبه 18 – 11 – 2009 دلیل مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک را " خودکشی " اعلام کرد.

رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه ای که خبر مرگ او اخیرا منتشرشده است قبل از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستوررهبر جمهوری اسلامی به دلیل " غیر استاندارد بودن " به عنوان پزشک وظیفه خدمت می کرد و بهداری نیروی انتظامی پیشتر دلیل مرگ او را " ایست قلبی در خواب " عنوان کرده بود.

قبل از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک گزارش های متعددی درمورد شکنجه بازداشت شدگان و مرگ برخی از آنان در این بازداشتگاه منتشر شده بود و تعدادی از این بازداشت شدگان پس از آزادی علیه مسئولان شکایت کرده بودند.

مقامات قضائی هم اعلام کرده بودند که چندتن از مسئولان بازداشتگاه برای پاسخگویی به تخلفات احضار شده اند وآنگونه که احمدی مقدم می گوید " این پزشك وظیفه به عنوان متهم احضار شده و با قرار آزاد بود."

به گفته فرمانده پلیس " جسد او نیز در آسایشگاه جمعی در دادسرا كشف شد و وصیت نامه ‌ای هم در كنارش كشف شد كه در آن از تهدیدهایی كه علیه او وجود داشت، گلایه كرده بود."

وی می افزاید : " در وصیت ‌نامه ‌ای كه از او كشف شد نیز گلایه كرده كه تهدید شده و یا اینكه به او گفته شده پنج سال زندانی می ‌شود."

احمدی مقدم در ادامه می گوید " فكرمی‌ كنم دلیل خودكشی انگیزه شخصی یا از دست دادن روحیه بوده است."

خانواده پوراندرجانی اما با رد اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تاکید می کنند که " وی شب قبل از مرگش در تماس تلفنی با خانواده حالش بسیار خوب بود و هیچ نشانه ای مبنی بر قصد وی برای خودکشی به چشم نمی خورد."

پدر پوراندرجانی در گفتگو با آسوشیتدپرس گفته است : " فرزندم پر از امید بود و برنامه هایی با دوستانش داشت."

وی تاکید می کند: " فرمانده پلیس تهران روز بعد با وی تماس گرفت و به وی اطلاع داد پسرش در یک حادثه رانندگی زخمی شده و به موافقت وی برای عمل جراحی بر روی پایش نیاز است."

پدر پوراندرجانی می افزاید " زمانیکه وارد تهران شدم متوجه شدم مسئله این نیست " جسد پوراندرجانی به خانواده وی تحویل داده و در تبریز به خاک سپرده شد.

پدر این پزشک وظیفه می گوید " به دلیل اینکه از وقوع این حادثه بسیارغمگین بودم " جسد فرزندم را قبل از دفن ندیده ام.

مخالفان ، مسئولان امنیتی را به دلیل اینکه این پزشک حقایقی درمورد شکنجه زندانیان و کشته شدن برخی از آنان می دانست به دست داشتن در مرگ او متهم می کنند اما فرمانده پلیس می گوید : " اینكه مرگ مشكوك عنوان می‌شود درست نیست. نامه به جا مانده از او نیز دال بر خودكشی است. "

خبر مرگ پوراندرجانی برای اولین بار درسایت نوروز پایگاه رسمی جبهه مشارکت منتشر شد و پس از آن بهداری نیروری انتظامی با تایید مرگ این پزشک اعلام کرد وی در 19 آبان در خوابگاه محل خدمتش به دلیل " عارضه قلبی " فوت کرده بود.

برزکوه نیوز: العربیه :اوجالان : اعدام فعالان کرد در ایران ناشی از مشکلات داخلی است

دبی – العربیه

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکيه در واکنش به اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان درکردستان ایران ، این اقدام را " ناشی از مشکلات داخلی ایران " ارزیابی کرد.

به گزارش تلوزیون کرد زبان " نوروز"، عبدالله اوجالان دردیدار با وکلای خود در زندان ضمن اشاره به تحولات کردستان ایران " مقاومت زندانيان کرد در زندان هاي ايران را براي مقابله با احکام اعدام و همچنين اعتصاب غذاي آنها مورد بررسي قرار داده است".

وی از کردها خواست تا "در مقابل سياست دولت ايران تدابير لازم را اتخاذ کرده و سازماندهي خود را گسترده تر نمايند."


ترکيه به حبس انفرادي اوجالان پايان داد

از سوی دیگر رسانه هاي ترکيه روز سه شنبه 17-11-2009 اعلام کردند دولت این کشور به انزواي رهبر پ ک ک که از زمان بازداشت درسال 1999 در سلولی در زندان امرالي واقع در سواحل شهر بورسا به سر می برد، پایان داده است.

دولت ترکیه امروزبا انتقال پنج زنداني ديگر به زندان امرالي به حبس انفرادي اوجالان پايان دادد تا با این اقدام گامی در چارچوب ابتکار عمل جديد اين کشور برای حرکت در مسير دموکراسي برداشته باشد.

رجب طیب اردوگان، نخست وزیر ترکیه اخیرا طرحی را برای ارتقای حقوق فرهنگي و سياسي کردهای اين کشور مطرح کرده است.

دادگاه تجدید نظرحکم فتاحیان را از 10 سال به اعدام تبدیل کرد

برزکوه نیوز: العربیه : حکم اعدام یک مخالف کُرد در سنندج اجرا شد

دبي – سعود الزاهد

مقامات قضائی ایران امروز چهارشنبه 11-11-2009 حکم اعدام احسان فتاحیان از شهروندان کُرد به اتهام محاربه وعضویت در حزب کومله در زندان سنندج اجرا کرد.

دادگاه انقلاب فتاحیان را سال گذشته به 10 سال زندان محکوم کرده بود اما دادگاه تجدید نظر حکم وی را به اعدام تبدیل کرد.

همزمان با اعلام تاریخ اعدام وی بسیاری از شخصیت های وسازمان های حقوق بشری از مقمات ایران خواسته بودند تا اجرای حکم را به تعویق بیندازند اما به رغم این درخواست ها وی بامداد امروز به دار آویخته شد.

عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کوموله در گفتگو با العربیه نت گفت : " احسان فتاحیان پیشتر یکی از اعضای حزب بود ولی او از دو سال ونیم پیش از حزب جدا شد."

مهتدی دلیل اجرای این حکم را " ایجاد رعب ووحشت در بین مردم کردستان وسایر قومیت های ایرانی با هدف جلوگیری از پیوستن آنها به جنبش سبز " عنوان کرد.

وی تاکید کرد " مسئله قومیت ها یکی از مسائلی است که تاکنون در ایران حل نشده است و بدون بررسی این مشکل نمی توان از دموکراسی در ایران سخن گفت."

به گفته او " بکارگیری خشونت علیه قومیت های غیرفارس هیچ گاه ماسئل قومیت ها را حل نخواهد کرد."

مهتدی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط قومیت ها با جنبش سبز گفت : " قومیت ها به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه هستند دیر یا زود به این جنبش خواهند پیوست."

برزکوه نیوز: سني نيوز: پخش برنامه‌های دکتر ملازاده از تلویزون پیام افغان

برنامه‌های دکتر ملازاده از تلویزون پیام افغان، از روز دوشنبه گذشته برابر با ۹ نوامبر شروع شده و همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح بوقت لس آنجلس و ۸ تا ۱۰ شب بوقت تهران جریان دارد، و البته روزهای شنبه برنامه نیم ساعت زودتر شروع خواهد شد.
فرکانس کانال پیام افغان

۳/۴ ۲۷۵۰۰ H ۱۰۹۷۱

برای مشاهده برنامه‌های ایشان در انترنت در اوقات ذكر شده، روی این لینک فشار دهید:
http://www.payameafghantv.com


ازسرگیری عملیات نظامی نیروهای سعودی در مناطق مرزی با یمن

برزکوه نیوز: العربیه : ملک عبدالله : توطئه متجاوزان را نقش بر آب خواهیم کرد

دبی – العربیه نت

عبدالله بن عبدالعزیزپادشاه سعودی امروز یکشنبه 8 – 11 – 2009 دردیدار با شیخ جابر المبارک وزیردفاع کویت تاکید کرد که کشورش " توانایی رویارویی با هرمتجاوزی را دارد و توطئه های متجاوزان را نقش برآب خواهد کرد."

از سوی دیگر شیخ جابرالمبارک که برای تقدیم پیام کتبی امیرکویت وارد ریاض شده است در این دیدار برهمبستگی کشورش با پادشاهی سعودی درنبرد با گروه حوثی درجنوب این کشورتاکید کرد.

امیرکویت در پیام خود " ضمن محکوم کردن تجاوز به سرزمین های سعودی بر پشتیبانی کامل کویت از مواضع ریاض تاکید کرده و آمادگی کویت را برای دراختیار گذاشتن همه امکانات خود برای رویارویی با این تجاوز تاکید کرده است."

در همین حال نیروهای سعودی امروز عملیات نظامی علیه گروه حوثی ها در جنوب این کشور را از سر گرفتند.

به گزارش تلوزیون العربیه نیروهای سعودی تاکنون 170 نفر از اعضای گروه حوثی که به مناطقی از استان الخوبه در جنوب این کشور نفوذ کرده بودند دستگیر کرده است.

به دنبال شدت گرفتن درگیری ها استان الخوبه که 240 روستای مرزی دارد منطقه نظامی اعلام شده و از ساکنان این روستاها خواسته شده است تا برای اسکان موقت به دستگاههای امنیتی مراجعه کنند.

سربازان سعودی برای پاکسازی مناطق مرزی این کشور اقدام به بازرسی گسترده این مناطق کرده ومقررات منع رفت وآمد اعمال کرده اند.

نیروهای هلیبرد نیز در اطراف رشته کوههای مرزی " دخان " به هدف بیرون راندن عناصر حوثی ها عملیات متعددی انجام داده اند.

بر اساس گزارش منابع مطلع اعضای گروه حوثی به رغم محدودیت های زیادی که برای آنها به وجود آمده است اسلحه های پیشرفته وضد تانک در اختیار دارند واز روز گذشته تاکنون از این سلاح ها استفاده می کنند.

مقامات پادشاهی سعودی روزگذشته اعلام کرده بودند که به طورکامل بررشته کوههای مرزی و مناطق اطراف مسلط شده اند و درگیری های پراکنده ای در مناطق مرزی بین نیروهای نظامی وحوثی ها رخ داده است.

شورشیان حوثی از سالها پیش به قصد بازگشت حاکمیت امامی های زیدی که به وسیله نیروهای گارد ملی درکودتای سال 1962 سرنگون شده بودند ، علیه حکومت مرکزی یمن می جنگند.

مرکز این گروه استان صعده در شمال یمن و هم مرز با سعودی است وطی ماههای گذشته گزارش های متعددی از نفوذ اعضای گروه حوثی به خاک پادشاهی سعودی منتشر شده است.

در دیدار با برخی جوانان ودانشجویان اصلاح طلب

برزکوه نیوز: العربیه :انتقاد هادی خامنه ای از رواج شایعه ، دروغ واتهام در ایران

دبی – العربیه نت

هادی خامنه ای عضو مجمع روحانیون مبارز امروز یکشنبه 8 – 11 – 2009 از رواج شایعه ، دروغ واتهام در فضای سیاسی واجتماعی ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا وی در دیدار با جمعی از جوانان و دانشجویان اصلاح‌ طلب گفت : " در جامعه‌ ای که همه ‌چیز روشن است نمی‌ توان به کسی دروغ گفت."

او افزود: " نگاه اسلام و ادیان به جامعه اینگونه است که نباید گذاشت مردم در جهل باقی بمانند ،طاغوت وکسانی که راهی غیرخدایی می ‌پیمایند سعی می‌ کنند مردم درجهل باقی بمانند چرا که درسایه ندانستن است که مردم اطلاعات غلط را باورمی‌ کنند و به راهی می ‌روند که کارگردانان آن را پیشاپیش مشخص کرده‌اند."

برادررهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از وضع موجود در کشور اظهار کرد: " عده ‌ای بدون آنکه اسلام و انقلاب را درست شناخته باشند به راه‌های اشتباه می‌ روند و اشتباهات بزرگی می ‌کند که به ضررانقلاب ونظام است."

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف نباید خیلی شتاب داشت گفت: " آن آبی که به این ساختمان رخنه کرده و پایه‌های آن را شل کرده است از چند سال پیش حرکت خود را آغاز کرده بنابراین راه‌حل آن چند روزه یا چند ساله نیست باید صبور بود و نباید ناامید شویم."

او اظهار امیدواری کرد تا " افکارعمومی واندیشه‌ های روشن ومترقی جلوی این حرکت انحرافی را بگیرد."

هادی خامنه ای با اظهار ناخرسندی از رواج شایعه ،دروغ و تهمت در فضای سیاسی، اجتماعی ایران گفت : " معتقدیم کسی که به راحتی به دیگران تهمت می ‌زند و گزافه ‌گویی می ‌کند ارزش حرف‌هایش بسیارپایین است و تهمت ‌زنندگان و دروغ ‌پردازان ارزشی در جامعه ندارند."


عملکرد صدا وسیما

هادی خامنه ‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد ازعملکرد صدا وسیما گفت این رسانه نتوانسته " نتیجه ‌ای در باورها و افکارعمومی مردم ایجاد کند."

وی صدا وسیما را به موضعگیری علیه اندیشه های مرتضی مطهری از رهبران سابق جمهوری اسلامی متهم کرد وافزود: " کتاب‌های شهید مطهری همیشه جزء منابع موثق بوده و هنوز هم حکم معرف را دارد و امروز هستند متحجرینی که با این منابع مشکل دارند."

برادر رهبر جمهوری اسلامی گفت : " امروز جهت ‌گیری‌ هایی در صداوسیما بر ضد اندیشه‌ های شهید مطهری شاهد هستیم و می ‌توان قاطعانه گفت، اگر تفکری مقابل اندیشه شهید مطهری قراردارد اندیشه ‌ای ناقص است که بازگوکننده متن اصیل دین نیست."

هادی خامنه ای با اشاره به فضای محدود ارتباطی رسانه ای تاکید کرد:" برخی رسانه ‌های فراگیرهمچون صدا وسیما نتوانسته ‌اند نتیجه ‌ای در باورها و افکار عمومی مردم ایجاد کنند چرا که نفوذ و ارتباطات دیداری اصلاح‌ طلبان با آحاد مردم موثرتر و کیفی ‌تر از کارکردهای کمی است چرا که همواره کیفیت اثرگذارتر از کمیت بوده است."

متهم شدن ایران به تحریک فرقه گرایی

برزکوه نیوز: العربیه :فضای متشنج دیدار لاریجانی با معاون رییس جمهور عراق
دبی –العربیه

طارق الهاشمی معاون سنی رییس جمهور عراق، فضای دیدار خود با علی لاریجانی رییس مجلس شورای ایران را که شامگاه پنجشنبه 5-11-2009 صورت گرفت، متشنج و آزار دهنده توصیف کرد.

طارق هاشمی با اعلام این خبر به خبرگزاری مستقل "اصوات العراق" گفت من از لاریجانی خواستم توضیحاتی درباره سیاست های کشورش در قبال عراق ارائه کند، از جمله در خصوص بستن 42 رودخانه ایی که از ایران به عراق سرازیر می شوند، تعرضات ایران به میدان های نفتی مشترک وهمچنین آب های منطقه ای عراق که منجر به کمبود شدید آب شط العرب شده است.

هاشمی در این مصاحبه افزود، اسناد وگزارشهای دولتی در این موارد را به لاریجانی ارائه نموده است اما وی همه این مدارک را رد کرده است.

طارق هاشمی در ادامه گفت :"من به لاریجانی گفتم سیاست های مداخله جویانه ایران در امور داخلی عراق از جمله دخالت این کشور در مسائل امنیتی وسیاسی عراق موجب شده است تا بسیاری از عراقی هایی که قبلا خواهان عادی سازی روابط با ایران بودند، موضع خود را تغییر دهند."

تحریک فرقه گرایی

از سوی دیگر یکی از نمایندگان پارلمان عراق، ایران را به ایجاد تشکلهای فرقه ای در کشورش متهم کرد.

فلاح زیدان نماینده جبهه گفتگوی ملی عراق در گفتگو با رادیو سوا، ایران را به تلاش برای یکپارچه کردن احزاب و گروههای شیعه عراق در یک فهرست انتخاباتی واحد فرقه ای متهم کرد.

وی افزود ایران بطور آشکار در امور داخلی عراق مداخله می کند و می خواهد

همچون سال 2005 با ایجاد تشکلهای فرقه ای در عراق ما را به پله اول بازگرداند و ما در جبهه گفتگوی ملی قاطعانه با این مداخله مخالفیم.

این اتهامات همزمان با دیدار علی لاریجانی رییس پارلمان ایران وهیات همراه وی از عراق و دیدار آنها از پارلمان این کشور و مقر احزاب و تشکلهای عراقی صورت می گیرد.

از سوی دیگر نمایندگان ائتلاف شیعی عراق در پارلمان این کشور این اتهامات را بی پایه و اساس قلمداد کرده و آنها را به شدت رد کردند.

احمد خاتمى خواهان عذرخواهى معترضان و بازگشتشان به آغوش ملت شد

برزکوه نیوز: العربیه :امام جمعه تهران :غربى ها و امريکايى ها فکر نکنند در ايران خبرى هست

تهران، دبى–خبرگزاریها، (العربيه. نت)

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز این هفته با اشاره تلویحی به تظاهرات مخالفان دولت، خطاب به شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی روز چهارشنبه گذشته در تهران ودیگر شهر های ایران، از آنان خواست تا به گفته وی از "مسير نادرستی" که در آن قرار گرفته اند" باز گردند.

وى سپس ضمن نصيحت به مخالفان گفت "ببينيد چه کار مي کنيد، ببينيد چه کساني از شما حمايت مي کنند، ببينيد که کل غرب و امريکايي ها در اين جبهه آمده اند."

حجت الاسلام احمد خاتمى که یک از روحانیان محافظه کار حامی محمود احمدی نژاد است در بخشى از خطبه دوم نماز افزود "در مراسم 13 ابان در حالى که جمعيت کثيرى از امتحان موفق بيرون آمدند اما متاسفانه اندکى هم مجددا در اين امتحان مردود شدند."

او در ادامه افزود "در اين امتحان اين عده اندک به جاى اين که اشداء علي الکفار (خشن وستيزنده با كافران) باشند متاسفانه اشداء على النظام (خشن وستيزنده با رژيم) شدند و بجاى اين که رحماء بينهم (مهربان ودلرحم با خودى ها) باشند رحماء على الکفار (مهربان ودلرحم با كافران) شدند ."

خاتمي با تاکيد بر اينکه "بيگانگان، غربي ها و امريکايي ها فکر نکنند در ايران خبري هست" گفت يک جمعيت 100 هزار نفرى شکل مي گيرد حالا يکى دو هزار نفر در گوشه ديگرى شعار متفاوتى سرمىدهند و اين چيزى نيست که امريکايي ها را اميدوار کند".

شایان ذکر است ، مخالفان دولت که جنبش اصلاح طلبان آنان را رهبری می کند با ارسال گزارش هایی تصویری اعلام داشتند به طور گسترده در مراسم روز چهارشنبه شرکت کردند و با خشونت و شدت توسط نیروهای حكومتى سرکوب شدند.

وى افزود "کساني که امام آنها را مرتد و اسلام آنها را اسلام امريکايي خواندند و آنان را بدتر از منافقين دانستند و همچنين سلطنت طلبان بدبخت در اين جبهه قرار گرفته اند."

خاتمی همچنين ادامه اعتراضات را به عنوان جدایی از راه ملت قلمداد کرد و از معترضین خواست "راهشان را از راه ملت جدا نکنند"، زیرا به اعتقاد وی چنین گزینه ای به "صلاح" آنان نیست، وی همچنین گفت " به سيل خروشان ملت برگرديد و من مطمئنم آغوش ملت براى عذرخواهى کنندگان باز است."


برزکوه نیوز: صدای آمریکا: پليس ايران تظاهرات مخالفان را با گاز اشک آور مورد حمله قرار داد

پليس ايران با تظاهرکنندگان مخالف که تظاهرات عليه دولت را در سالگرد ٣٠ اُمين سال اشغال سفارت آمريکا در تهران از سر گرفتند، درگير شد

پليس ايران با تظاهرکنندگان مخالف که تظاهرات عليه دولت را در سالگرد ٣٠ اُمين سال اشغال سفارت آمريکا در تهران از سر گرفتند، درگير شد.

شاهدان می گويند پليس صدها نفر را که برای شرکت در تظاهرات اعتراضی حمايت شده از شوی ميرحسين موسوی کانديدايی که در انتخابات شکست خورده اعلام شده بود به خيابان های تهران آمده بودند، با گاز اشک آور مورد حمله قرار داد.

تظاهرکنندگان با فرياد «مرگ بر ديکتاتور» شعله های تظاهرات خود را که در ماه ژوئن به سبب مناقشه ی در ارتباط با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد آغاز کرده بودند، از سر گرفتند.

تظاهرات محالفان همزمان با تجمع ضد آمريکايی در مقابل محل سابق سفارت آمريکا برگزار شد. تجمع مقابل سفارت بمناسبت سی اُمين سال حمله دانشجويان افراطی است که در روز چهارم ماه نوامبر ١٩٧٩ ميلادی سفارت آمريکا را در پايتخت ايران به اشغال خود درآوردند و پنجاه و دو گروگان آمريکايی را برای مدت ٤٤٤ روز به اسارت خود گرفتند.

باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا در پيامی بمناسبت سالگرد اشغال سفارت آمريکا در تهران از جمهوری اسلامی ايران خواست که پس از اين گذشته را «گذشته» تلقی کند و توجه خود را به فرصت های بزرگتر برای مردم خود معطوف کند.

حضور ادوار تحکیم وحدت در " جشن مقاومت عليه استبداد و استکبار داخلی"

برزکوه نیوز: العربیه :كروبى به رغم تهديد سپاه ودادستانى مسير راهپيمايى را اعلام كرد

تهران، دبى- رسانه ها، (العربيه. نت)

مهدى كروبى صبح امروز سه شنبه، 3-11-2009 در آستانه تظاهرات فردا(13آبان -4 نوامبر)، روز دانش آموز و تسخير سفارت امريكا در تهران، اعلام كرد كه در راهپيمايى شركت خواهد كرد.

به گزارش وبگاه تغییر وابسته به حزب اعتماد ملى، مهدی کروبی همانند سالهاى قبل امسال هم در راهپيمايى ۱۳ آبان شركت مى كند و "ساعت ۱۰:۳۰ در میدان هفت تیر حاضر می شود و از آنجا برای شرکت در مراسم پرشکوه سالروز ۱۳ آبان اقدام می کند".

از سوى ديگر سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و دادستانى تهران، هر يك جداگانه اطلاعيه داده و از برخورد و قاطعيت در برابر آنچه كه "شعارهاى انحرافى" خوانده اند سخن گفتند. در اطلاعیه اى که روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه 2-11-2009 منتشر کرد از شهروندان تهرانی شرکت كننده در راهپیمایی روز 13 آبان خواسته شد "مراقب طرح شعارهای انحرافی" باشند. اين اطلاعيه خواستار "هوشیاری بیشتر مردم در مراسم راهپیمایی" شده است.


در اطلاعیه دادستانى عمومى تهران نیز اعلام شده است: "ماموران انتظامی مکلفند نسبت به شناسایی و معرفی افرادی که در این روز در نظم عمومی اخلال می نمایند با رعایت مقررات اقدام کنند."

همچنين معاون عملياتى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران نيز با اشاره به راهيپيمايى 13 آبان اعلام كرده بود كه "اجازه نمى دهيم عده اى آرامش را بر هم زنند".

رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران نيز ديروز دوشنبه با اشاره به برگزارى راهپيمايى در اين روز، گفت: "تجمعات غیرقانونی برای پلیس غیرقابل تحمل است و با تجمع‌کنندگان برخورد قانونی می‌شود."

گفتنى است كه ميرحسين موسوى كه در ايران رهبر "جنبش سبز" يا "راه سبز اميد" خوانده مى شود و احمدى نژاد و حاميانش را به چالش كشيده است، پيش از اين با صدور بيانيه ى مفصلى از مردم ايران خواست كه در راهپيمايى روز دانش آموز و تسخير سفارت امريكا در 4 نوامبر شركت كنند و "مبارزه با استكبار" را داراى "ابعاد گوناگون" دانست. وى از "پيروزى در آينده ى نزديك" سخن گفت.


فریاد بر سر استکبار داخلی

از سوی دیگر سازمان دانش آموختگان ايران ( ادوارتحکيم وحدت ) با صدور بیانیه ای تاکید کرده است که امسال می خواهد " فرياد آزادی ‌خواهی مردم ستم‌ ديده را بر سر حاکمان خودشيفته ‌ای که استبداد و استکبار را يکجا در حکومت خويش دارند، بلند کنند."

در این بیانیه آمده است " دانشجويان و دانش‌آموختگان ايرانی امروز نيز که ميهن و منافع ملی يکبار ديگر از پس يکصد سال دموکراسی‌خواهی، گرفتار حاکمانی بی‌کفايت، مستبد و تاييدگر جنايت شده است، به تاسی از ملت آگاه و تاريخ‌ساز خود در اين روز فرياد آزادی‌خواهی اين مردم ستم‌ديده را بر سر حاکمان خودشيفته‌ای که استبداد و استکبار را يکجا در حکومت خويش دارند، بلند خواهند کرد."

بر اساس بیانیه ادوار تحکیم وحدت این سازمان " ضمن اعلام حضور خويش در جشن مقاومت عليه استبداد و استکبار داخلی به دولت کودتايی وحاميان کوچک و بزرگ‌اش توصيه می‌کند که به جای تهديد، ارعاب و پريشان‌ گويی با ديدگانی گشاده نمايش اراده ملتی مظلوم که نمی‌خواهد از حق و رای خويش بگذرد را تماشا کرده و سر تعظيم فرود آورند."

برزکوه نیوز: العربیه :آیت الله منتظری : اشغال سفارت آمریکا در تهران اقدام درستی نبود

دبی – العربیه نت

آیت الله حسینعلی منتظری امروز سه شنبه 3 – 11 – 2009 اشغال سفارت آمریکا در تهران پس از پیروزی انقلاب ایران را اقدامی نادرست خواند.

وی در پاسخ به سوال پایگاه خبری موج سبزآزادی با اشاره به اینکه خود از موافقان اشغال سفارت بوده است اما " با آن عوارض منفی وحساسيت شديدی که بين مردم آمريکا به‏ ‏وجود آورد که هنوز آثار آن باقی است ، معلوم شد که کار درستی نبوده است."

به گفته او : " اصولا سفارت يک کشور به منزله جزئی از آن کشور است ، و کشوری که‏ ‏درحال جنگ رسمی با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن‏ ‏کشور است و کارصحيحی نمی باشد."

آیت الله منتظری تاکید کرد که برخی از جوانان انقلابی‏ که در اشغال سفارت امریکا شرکت کرده بودند نیز " اشتباه بودن آن را قبول دارند."

‏ ‏جانشین سابق بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قطع رابطه با آمریکا را موقتی قلمداد کرد و گفت : " چنین حکمی موقتی است وبرحسب‏ ‏شرايط سياسی و اقتصادی تغييرمی ‎کند، و اين امر در گرو آن است که اين‏ ‏رابطه به نفع کشور بوده و از قبيل رابطه دو کشور مستقل باشد."

‏او تاکید کرد " ‏اگر مصالح و منافع ملی اقتضا کند که با آمريکا رابطه برقرار شود، نبايد‏ ‏زمينه تشنج و بی اعتمادی را با شعارهای بی محتوا تشديد نمود."

وی با اشاره به حوادث جاری افزود " حاکميت با بحرانی که به دست خود بعد از آن‏ ‏انتخابات شکوهمند به وجود آورده ، در مقابل دولتهای مقتدر نمی تواند‏ ‏موضع مستحکمی داشته باشد و هر روز موضعی مخالف روز قبل اتخاذ‏ ‏می‎کند، و اين امر در نهايت به ضررحتمی کشور و مردم منجرخواهد شد."

آیت الله منتظری از حاکمیت خواست تا " با تصميمی شجاعانه ومدبرانه‏ ‏زندانيان سياسی را فورا آزاد نمايد، مطبوعات توقيف شده را رفع توقيف‏ ‏نموده ، و گزينش های ادارات و دانشگاهها و به طور کلی دستگاههای‏ ‏تفتيش عقايد را منحل نمايد و به جای آن شايسته سالاری را حاکم نمايد."

به گفته او " ‏‏حاکميتی که مردم را ناراضی و حقوق آنان را مورد تعدی و ظلم قرار‏ ‏داده و افراد زيادی از نخبگان و فعالان سياسی و آزادی خواهان را به‏ ‏اتهامات واهی و خلاف واقع زندانی و محاکمه و محکوم می‎نمايد، نمی تواند‏ ‏مدعی مبارزه با استکبار و استکبار ستيزی باشد."

یحیی رحیم صفوی :

برزکوه نیوز: العربیه :آیت الله خامنه ای جانشین امام زمان است ودشمنان او رسوا خواهند شد

دبی – العربیه نت

یحیی رحیم صفوی مشاورنظامی رهبرجمهوری اسلامی ایران ، ولی فقیه را جانشین امام زمان تلقی کرد وگفت : "هرکس درمقابل ولایت برحق مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ الله خامنه ‌ای بایستد رسوا می ‌شود."

به گزارش ایسنا صفوی امروز دوشنبه 2 – 11 – 2009 درپادگان سپاه کرج افزود : " هرکسی در مقابل ولایت ایستاد سرنگون شد وشکست خورد."

به گفته او : " ولایت فقیه جانشین امام زمان .. است و این مساله شوخی ‌بردار نیست."

او در ادامه افزود : " ببینید کسانی که مقابل امام ایستادند به چه سرنوشتی دچار شدند و امروز هم هرکس در مقابل ولایت بر حق مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ الله خامنه ‌ای بایستد رسوا می ‌شود وشعارهای آن ‌ها ‌، آن‌ها را رسوا خواهد کرد؛ چرا که ولایت فقیه جانشین امام زمان... درتفکرشیعه است."

وی با اشاره به فراخوان معترضان برای حضور در راهپیمایی دولتی 13 آبان برای اعتراض به وضع موجود در ایران گفت : " ممکن است عده‌ای بخواهند فتنه‌گری کنند ولی ملت ما در مقابل فتنه‌گران و کسانی که می‌خواهند آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی را زیر پا بگذارند خواهند ایستاد."

وی رهبران معترضان را " فتنه گر وفاقد جایگاه در بین ملت " توصیف کرد و گفت : "عده ای که بعضا در زمان امام مسوولیت‌هایی داشتند ولی امروز درمقابل قانون ،‌انقلاب، دولت و رهبری انقلاب ایستاده‌اند جایگاهی در بین ملتمان ندارد."
وی خطاب به این افراد گفت : " به برخی از این کسانی که نمی‌ دانم واقعا چه تفکری دارند توصیه می‌کنم که به دامن اسلام ،‌نظام اسلامی، ملت و ولایت فقیه برگردند و گرنه ملت ما با هیچ ‌کس رودربایستی ندارد و چهره آنها منفور خواهد شد. پس بهتر است از فتنه‌گری خود دست بردارند."


امداد الهی

مشاور آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود به دوره جنگ ایران وعراق در دهه 80 قرن گذشته اشاره کرد وگفت : " جبهه ‌های نبرد محل نزول امداد الهی بود."

صفوی افزود : " ای کاش منکران امداد الهی می‌آمدند ونزول امداد الهی را در جبهه‌ ها می‌ دیدند. ما دیدیم که نصرت خداوند چگونه جنود الهی را یاری می‌ کند."

وی فروپاشی شوروی سابق که " در جنگ به عراق کمک کرده بود " را نشانه امداد الهی توصیف کرد و گفت: " شوروی که آن‌ قدر به دشمن‌ مان کمک می‌کرد چندین تکه شد. جمهوری شوری که دستش به خون جوانان ما آلوده بود فرو پاشیده شد."

یحیی رحیم صفوی در ادامه اظهارت خود تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان وعراق را نیز نشانه " تقاص خون شهدا " تلقی کرد.

او گفت : " آمریکایی‌ها که دشمن ما را حمایت می‌کردند و بعد از جنگ به صورت نظامی وارد خلیج فارس شدند به چه بلایی دچار شدند؟ هشت سال است در افغانستان و شش سال است در عراق مدام تلفات می‌دهند."

به گفته او : " آمریکایی‌ها به ذلت درآمده‌اند و در اهداف خود در عراق و افغانستان شکست خوردند. افغانستان برای آمریکا تبدیل به ویتنام دوم شده است و به زودی مجبورند با شکست و خفت آنجا را ترک کنند ؛ چراکه آن‌ها تقاص خون شهدای ما را می‌دهند."

برزکوه نیوز: العربیه :حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان معرفی شد

دبی – العربیه نت

کمسیون انتخابات افغانستان امروز دوشنبه 2-11- 2009 به دنبال کنارگیری عبدالله عبدالله از شرکت در دوردوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی را به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی کرد.

داوود علی نجفی رئیس این کمسیون در یک گفت وگوی مطبوعاتی تاکید کرد:" دوردوم انتخابات برگزار نخواهد شد."

نجفی پیش از اعلام انصراف عبدالله عبدالله گفته بود " حتی اگر یکی از نامزدها انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کند، پذيرفته نخواهد شد و نام وى همچنان در برگه های رای خواهد ماند و آرایی که به نفع او به صندوق ها ریخته خواهد شد، محاسبه و اعلام خواهد شد."

به دنبال بررسی شکایات نامزدهای انتخابات گذشته مبنی بروجود " تقلب گسترده"
برگزارکنندگان که پیشتر حامد کرزی را برنده انتخابات اعلام کرده بودند پس از اثبات صحت شکایتها اعلام کردند کرزی وعبدالله عبدالله در دوردوم به رقابت خواهند پرداخت.

دور دوم قرار بود 7 نوامبر برگزار شود اما عبدالله عبدالله پس از اینکه خواسته های او مبنی بر تغییررئیس کمسیون انتخابات اجرا نشد اعلام کرد که از رقابت کنارمی کشد.

وی در جمع هواداران خود در کابل تاکید کرده بود " به دلیل عملکرد نادرست برگزارکنندگان انتخابات از شرکت در دور دوم انتخابات خودداری خواهم کرد."

برزکوه نیوز: العربیه : عبدالله عبدالله دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تحریم کرد
كابل، دبى- رسانه ها، (العربيه.نت)

عبدالله عبدالله رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه 1 - 11 - 2009 اعلام کرد که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت نمی کند.

وی در جمع هواداران خود در کابل تاکید کرد " به دلیل عملکرد نادرست " برگزارکنندگان انتخابات از شرکت در دور دوم انتخابات خودداری خواهد کرد.

کمسیون انتخابات افغانستان در آگوست گذشته حامد کرزی را پیروز انتخابات اعلام کرده بود اما پس از بررسی شکایتهای انتخاباتی وجود تقلب گسترده در این انتخابات ثابت شد و برگزار کنندگان اعلام کردند که در دور دوم حامد کرزی وعبدالله عبدالله برای تصدی پست ریاست جمهوری رقابت خواهند کرد .

پیش از این احمد ولی مسعود، مشاور عبدالله اظهار داشت كه عبدالله با نگرانى از
اینکه در دور دوم انتخابات نيز مانند دور اول تقلب شود راهى جز تحريم انتخابات نخواهد داشت.

از سوى ديگر نجفی رئیس دبيرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد اينكه آيا در صورت تحريم انتخابات از سوى يكى از كانديداها، انتخابات باز هم برگزار مى شود، گفت: "بله، انتخابات باید برگزار شود، قانون در این زمینه صراحت دارد."

وى افزود: در افغانستان اگر انتخابات به دور دوم كشيده شود، طبق قانون دور دوم انتخابات باید پس از دو هفته برگزار شود و اين انتخابات بايد حتماً برگزار شود. هیچ یک از نامزدها حق انصراف یا تحریم انتخابات را ندارد و باید تا آخر ادامه دهند"

نجفى همچنين گفت: "حتى اگر یکی از نامزدها انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کند، پذيرفته نخواهد شد و نام وى همچنان در برگه های رای خواهد ماند و آرایی که به نفع او به صندوق ها ریخته خواهد شد، محاسبه و اعلام خواهد شد."

عبدالله عبدالله پس از برگزارى دور اول انتخابات خواهان برکناری رئیس کمیسیون انتخابات شده بود، اما کرزی این درخواست را رد کرده بود.

برزکوه نیوز: سنی نیوز: فشار حکومت بر روحانیون اهل سنت

حنیف: پس از احضار عثمان قلندزهی و مولوی عبدالرشید شهنوازی مدیران مدرسه دینی مدینة العلوم خاش و مدرسه دینی دارالهدای اسماعیل آباد به دادگاه ویژه روحانیت فشارها بر روحانیون اهل سنت در سایر شهرها نیز ادامه دارد. به گزارش سایت غریبان در کردستان نیز چندین تن از ماموستایان به دادگاه ویژه ی روحانیت احضار و گاها نیز به اطلاعات کشیده شده اند.

گو اینکه انتظار می رود که تعدادی از مساجد اهل سنت در کردستان تعطیل شده و یا اینکه ملاهای دولتی به جای ائمه ی مردمی مساجد گماشته شود.

چنانکه در شهرستان شاهو که شهری تازه تاسیس است ماموستا ملا احمد منصورآقایی از امامت جمعه ی مسجد برکنار و به جای او یک ملای دولتی به نام ملا لقمان که یک تندرو صوفی است و در نواری همه احزاب و جماعات ایرانی ( اخوان، مکتب، سلفیت و …) را تکفیر می کند منصوب کرده اند.

هم چنین چندی پیش ماموستا منصور ( مسعود) صمیمی نیز در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه گشت و تاکنون روند محاکمه ی وی به اتمام نرسیده است.

این در حالی است که بارها دو تن از ماموستایان داعی فعال منطقه به اطلاعات کشیده شده اند، ماموستا علوی از بوکان و ماموستا حمید عالی از جوانرود - بعد و قبل از اتفاقات سنندج - بارها از سوی اطلاعات فراخوانده شده و تحت فشار و ارعاب شدید قرار گرفته اند.

برزکوه نیوز: سنی آنلاین: بر اهل سنت فشار نیاورید و بگذارید بدون دغدغه در کنار هم زندگی کنیم

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در قسمت دوم خطبه های جمعه این هفته با انتقاد شدید از احضار گسترده علمای شاخص و برجسته و بازداشت آنان توسط دادگاه ویژه روحانیت مرکز مشهد، به نقطه آغاز مشکلات و فشارهای مذهبی بر اهل سنت در دولت نهم اشاره کرده و گفت: ما در اواخر دولت نهم احساس کردیم دارد فشار بزرگ مذهبی بر جامعه اهل سنت وارد می شود.

در آن زمان بنده طی توقفی که در تهران به قصد سفر به حرمین شریفین داشتم با بعضی از افراد که در رده بالای حاکمیت بودند صحبتی داشتم. آنان صحبتهایی را مطرح کردند که دال بر این مطلب بود که دیگر کاسه صبرشان نسبت به اهل سنت لبریز شده است و تحمل آزادی مذهبی اهل سنت را ندارند و گویا می خواهند دست به یک سری اقدامات بزنند، و در آن نشست صحبتهای دیگری نیز مطرح شد که مصلحت نیست اینجا بیان شود.
مولانا ادامه داد: اولین مشکلی که در آن دوره (نهم) شاهد آن بودیم توهین های بی سابقه ای بود که به طور علنی به مقدسات اهل سنت می شد. این مساله باعث درگیری در زاهدان شد که مشکلاتی به وجود آورد و به نحوی گذشت و حل شد.
مشکل دومی که هرگز در اذهان جامعه اهل سنت نمی گنجید و به فکر کسی خطور نمی کرد و متاسفانه اتفاق افتاد مساله تخریب مدرسه عظیم آباد بود. حادثه ای که برای همه ما اعم از مرد و زن و پیر و جوان تلخ و سنگین بود، یک مدرسه اهل سنت با آن عظمت تخریب شود، ما در مورد این مساله گلایه کردیم و به مقامات بالا نامه نوشتیم و کوشش کردیم مساله به نحوی حل شود و مشکلات دیگری به وجود نیاید که متاسفانه تاکنون بدون حل باقی مانده است.
مساله سوم مطرح کردن طرح ساماندهی مدارس اهل سنت بود، آن زمان انتخابات نزدیک بود و در ابتدا گفتند مدارس را تا پنج سال مهلت می دهند، سپس با به وجود آمدن جریان انتخابات و مشکلات پس از آن کمی مساله خوابید و ما نفس راحتی کشیدیم.
امام جمعه اهل سنت زاهدان به آخرین مشکلی که در هفته ها و روزهای اخیر در دولت جدید به وجود آمده اشاره کرد و گفت: اینک احساس می کنیم که فشارها دوباره شروع شده است و در شکل احضاریه گسترده و بی سابقه و بازداشت علمای شاخص اهل سنت ظاهر گشته است. بهانه این احضاریه ها وجود طلاب غیرایرانی یعنی افغانی و تاجیکستانی است؛ مردم تاجیکستان که سالها زیر یوغ شوروی از تعالیم اسلامی دور مانده و برای یادگیری علوم اسلامی به کشورهای اسلامی مراجعه می کنند، به عربستان و سوریه و مصر و پاکستان می روند و حتی عده ای در ایران در شهرهای قم و گرگان در حوزه های شیعه درس می خوانند، ما که علاوه بر بُعد فرهنگی و زبان، از لحاظ فقهی نیز با آنان نزدیکتریم، آنها می خواهند فقه حنفی و قرآن مجید را یاد بگیرند و کسانی که پیرو مذهب شافعی اند می خواهند فقه شافعی را فراگیرند.
مولانا عبدالحمید ادامه داد: ما به صراحت می گوییم که تعلیم این برادران هیچ نوع منفعت سیاسی یا مادی برای ما ندارد فقط منفعت دینی و خدایی مطرح است و بس. فرزندان افغانی نیز برای فراگیری علوم دینی به مدارس اهل سنت مراجعه می کنند و این هیچ ضرری برای مردم ایران درپی نداشته است در حالی که برادران افغانی ما در جاهای مختلف ایران زندگی می کنند و فرزندان بعضی در مدارس دینی درس می خوانند.
مولانا عبدالحمید افزود: بر سر علمای اهل سنت فشار می آورند، از یک طرف طرح ساماندهی مدارس اهل سنت مطرح می شود و می گویند اگر این طرح را نپذیرید با شما برخورد قانونی خواهد شد و از طرف دیگر مساله طلاب غیرایرانی به میان آورده می شود.
ایشان خاطرنشان کرد: جای نگرانی اینجاست که ده هزار نفر از همین طلاب خارجی در قم تنها در جامعه المصطفی مشغول تحصیل اند که اغلبشان اهل سنت اند و نیز در حوزه امام خمینی و بقیه حوزه های علمیه قم مشغول تحصیل اند و عده ای از آنان در حوزه علمیه گرگان در مدرسه ای که مخصوص طلاب خارجی و تاجیکستانی تاسیس شده است درس می خوانند در حالی که در آنجا استاد هم شیعه و اکثر کتابهایشان هم از کتب اهل تشیع است. سوال ما این است که این خارجی ها با چه مجوزی در این مراکز حوزوی درس می خوانند؟ با همان قانونی که شما به این مراکز اجازه می دهید به ما هم اجازه بدهید. اگر شما این طلاب را از مدارس بیرون کردید ما هم همین کار را می کنیم. شما می گویید آن مراکز مجوز دارند ما می گوییم به ما هم مجوز بدهید تا اختلاف به وجود نیاید.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما گزارش های غیرواقعی و دروغینی است که از سوی بعضی افراد مغرض به مقامات بالا داده می شود. یکی از مسئولین استانی در طی تماس تلفنی که با وی داشتم به من گفت: شما در مدارستان چهار هزار طالب خارجی دارید؟ بنده به ایشان گفتم که این دروغ محض است و به شما اشتباه گزارش داده اند و چنین چیزی اصلا وجود ندارد. بنده نمی دانم این گزارشهای نادرست را چه کسی داده است؟! حاج آقای مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم نیز مدتی قبل اعلام کرده بود که 37هزار طلبه در سیستان و بلوچستان درس می خوانند. این چه گزارش دروغی است که به ایشان داده شده است؟! در تاریخ بلوچستان این تعداد طلبه نداشتیم.
البته طلاب در نزد ما به کسانی اطلاق می شود که به طور رسمی در مدارس دینی ثبت نام کرده و نصاب درسی حوزوی را می خوانند و کسانی که یک ساعتی نزد امام مسجد قرآن می خوانند سپس به خانه هایشان می روند طالب علم محسوب نمی شوند.
مولانا بعد از بیان این مطلب گفت: لعنت خدا بر کسانی باد که گزارشهای دروغین به بزرگان می دهند. همچنین گزارشهای کذب و بی اساسی در مورد مدرسه عظیم آباد داده بودند. من به خدایی که حاضر و ناظر من و شماست سوگند یاد می کنم که این گزارشها کذب و دروغ محض است.
مولانا عبدالحمید تصریح کرد: من امروز از مسئولین امر و علما و روحانیت اهل تشیع می خواهم حرفهای مرا بشنوند و به همه می گویم که ما را تحمل کنید و بدانید همان طور که شیعه یک واقعیت است اهل سنت نیز در ایران یک واقعیت است و باید این واقعیت را بپذیرید. ما اخوت و برادری اهل تشیع را درک می کنیم و هرگز راضی به ضایع شدن حق آنان نیستیم و با بسیاری از برادران اهل تشیع که از نظر سیاسی و اجتماعی نزدیک تریم ارتباط داریم و برایشان حرمت قائلیم. ما برای دولت و برای رهبر معظم انقلاب حرمت قائلیم و اگر امروز دولت و رهبری و نیروهای مسلح اعلام کنند که نیاز به کمک داریم ما حاضریم وسایل خانه را تقسیم کنیم و زمین و سرمایه های خود را نیز با آنان تقسیم کرده و در اختیارشان قرار دهیم، ما در جبهه غرب از میهنمان دفاع کردیم و کشته دادیم، هنوز هم آماده دفاع هستیم زیرا ما ایرانی هستیم و کشورمان را دوست داریم، اما مسئولین امر بدانند که ما در بخش مذهب یک وجب هم عقب نشینی نمی کنیم.(تکبیر حاضرین)
خطیب جمعه اهل سنت مسجد مکی افزود: در اعلامیه ای خواندم که نمایندگان ولی فقیه در "مناطق قومی" جلسه ای برگزار کردند، گویا می خواهند به جای مناطق سنی نشین، اصطلاح "مناطق قومی" را جایگزین کنند و نام مذهب را از این استانها حذف کنند، آنها همچنین در مورد مدارس دینی اهل سنت تصمیم گیری کردند، نمایندگان ولایت فقیه برای ما قابل احترامند همان طور که خود ولی فقیه بسیار برای ما قابل احترام است، اما چرا آنان در مورد مدارس اهل سنت تصمیم بگیرند؟ تصمیم مدارس اهل سنت با خود اهل سنت است نه با نمایندگان ولی فقیه. (تکبیر حاضرین)
ایشان تاکید کرد: شما که مساله طلاب خارجی را جلوی ما می گذارید و اعتراض می کنید که خلاف قانون است، چرا قانون اساسی اصل 12 و 19 را که آزادی مذهبی و آزادی در بخش تعلیم و تربیت فرزندان را به ما می دهد را نادیده می گیرید؟ به صراحت می گویم که ما هرگز نمی توانیم حوزه ها و مساجدمان را در دست دولت یا در دست علمای شیعه بدهیم. (تکبیر حاضرین)
علمای شیعه برای ما محترم اند و برادران ما هستند و دولت متولی امور دنیای ماست، انتخابات ما و دانشگاههای ما در دست دولت است ولی در همین امور دنیوی که در دست دولت دادیم در بعضی موارد با مشکلات موجه شدیم و پریشان هستیم چنان چه امروز بخش بزرگی از ملت ایران بر صحت انتخابات اعتراض داشته و پریشان اند، پس چگونه ما می توانیم که دین و مذهبمان را در دست شما بدهیم! ما نمی توانیم در این مساله اعتماد کنیم. (تکبیر حاضرین)
مولانا ادامه داد: شرط اخوت ما این است که با بخش مذهبی ما کاری نداشته باشید، ما نظارت شما را می پذیریم، ما را راهنمایی کنید و اشکالات را تذکر دهید می پذیریم و اطاعت می کنیم اما نمی توانیم مقدّرات مذهبمان را در دست دولت بدهیم. ما تسلیم قانونیم اما مدارس مان را و مذهبمان را به دست نمایندگان ولی فقیه نمی دهیم و تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از آن هر دولت و حکومتی بیاید ما حاضر نیستیم مذهبمان را در اختیار کسی قرار دهیم و در این راه نه از زندان ما را بترسانید و نه از مرگ ما هراسی داریم. (تکبیر حاضرین)
بگذارید ما در کنارتان زندگی کنیم، شما از ما بزرگترید. همان طور که در قم مدارس مشغول به درس و تدریس اند ما را نیز به حالمان رها کنید و علمای ما را احضار و بازداشت نکنید، بلکه با ما مذاکره کنید، ما اهل گفتمان هستیم، با ما صحبت کنید اگر حرف خلاف گفتیم تذکر دهید. امروز در دنیا مساله گفتگوی تمدنها مطرح است و ما در این عصر زندگی می کنیم، و نیز در هیچ جای دنیا به اندازه ایران سخن از وحدت و عدالت مطرح نمی شود، حرف از وحدت بسیار است اما وحدت عملی نسیت، چرا باید این طور باشد؟! مجمع تقریب داریم اما عملاً هیچ اثری نیست. بنده در یکی از سخنانم گفته بودم که اهل سنت ایران بهترین اهل سنت هستند - البته به اهل سنت بقیه کشورها برنخورد - زیرا مطالباتشان را به آرامی و از طریق قانون مطرح می کنند، ما برای دولت دردسر درست نکرده و نمی کنیم، ما که از وحدت سخن می گوییم چرا طرز عمل طوری باشد که اهل سنت به ناله درآید؟
امام جمعه اهل سنت زاهدان به مشکلات طول 30 سال عمر انقلاب و تحمل اهل سنت در مقابل همه این مشکلات اشاره کرد و آخرین مشکل که مشکل مذهبی است را غیر قابل تحمل برای جامعه اهل سنت دانست و تصریح کرد: ما برای حفظ وحدت در مشکلات 30 سال صبر کردیم، فرزندانمان در دانشگاهها آینده ای مجهول دارند، تخصص می گیرند و تحصیلات دانشگاهی دارند اما استخدام نمی شوند، ما بر این مساله زیاد پافشاری نکردیم اما اگر شما بر مدارس فشار بیاورید ما تمام حقوقمان را از طریق قانونی مطالبه می کنیم.
ایشان به مساله مسجد اهل سنت در تهران اشاره کرد و گفت: در پایتخت روسیه و تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، شیعیان و اهل سنت مساجد دارند اما هنوز ما مسجدی در تهران نداشته باشیم! نمی دانیم این به چه صورتی توجیه می شود؟! ما را تحمل کنید، ما متمرد و سرکش و گردن کلفت نیستیم، اما در رابطه با مذهب مصمم هستیم که از همه چیزمان و از زن و بچه های خودمان بگذریم. (تکبیر حاضرین)
مولانا عبدالحمید خطاب به رئیس جمهور و دولتمردان کشور گفت: عرض بنده به آقای احمدی نژاد و بقیه دولتمردان این است که ما می خواهیم با شما مذاکره کنیم، و ما خوب می دانیم که مرکز این فشارها از کجاست.
ایشان در ادامه افزود: ما از رهبر انتظار پدری داریم، ایشان سمت پدری برای همه دارند، انتظار داریم نامه های پرناله ما را مورد توجه قرار دهند و اگر ما داد تظلّم از دست بعضی مسئولین می کنیم به ما رسیدگی کنند.
مولانا در پایان اظهار داشت: امیدواریم ما را هم بگذارید راحت زندگی کنیم و دغدغه فکری نداشته باشیم و طبق قانون حقوقمان را به ما بدهید. ما می خواهیم قانون برای همه باشد، همان قانونی که برای قم است برای ما هم باشد. چه فرقی بین ما و قمی ها وجود دارد؟ ما هم ایرانی هستیم. اگر چه آنها از ما بزرگترند اما نباید بین حوزه های علمیه و علما تفاوتی باشد.

در دیدار با مهدی کروبی مطرح شد

برزکوه نیوز: العربیه : میرحسین موسوی توافقات اتمی ایران در ژنو را " حیرت انگیز " خواند

دبی – العربیه نت

میرحسین موسوی در دیدار با مهدی کروبی توافقات مذاکراه کنندگان اتمی ایران با گروه 1 + 5 را " حیرت انگیز " خواند.

به گزارش پایگاه خبری " کلمه " وابسته به میرحسین موسوی در این دیدار که روز گذشته در دفتر کارش برگزار شد وی با اشاره به این توافقات گفت " قرارهایی که در ژنو داده شده اگر اجرا شود برباد دادن همه زحمات هزاران دانشمند در کشور است و اگر اجرا نشود زمینه اجماعی را برای تحریم گسترده علیه ایران ایجاد خواهد کرد."

به گفته موسوی " اینها نتیجه ماجرا جویی و عبور از اصول و منافع ملی در سیاست خارجی ما است و جالب آنجاست که به فرزندان انقلابی و خدوم کشور تهمت ارتباط و تمایل به غرب و شرق می زنند و خود بصورت آشکار و مکرر در مقابل آمریکا کرنش می کنند."

در اجلاس ژنو ایران با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج برای بالا بردن نسبت غنی سازی آن موافقت کرد ودو طرف اخیرا گفتگوهایی را در وین برای عملی کردن توافقات انجام داده اند.

میرحسین موسوی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی وبیان حقایق برای مردم گفت : " باید بسیاری از مسائل برای مردم بازگو شود تا آنها بدانند که در کشور و مدیریت اجرایی چه می گذرد."

وی با اشاره به حوادث جاری در کشور اظهار کرد : " یا برخی آقایان ماموریت دارند که کشور و نظام را متلاشی کنند و از بین ببرند، یا اینکه فقط به فکر امروزشان هستند و کاری را صرفا انجام میدهند که امروزشان بگذرد و به فردا برسد."

او احتمال دوم را " به واقعیت نزدیک تر " دانست و افزود : " آقایان فقط به امروز فکر می کنند و نتیجه آینده رفتارهای امروزشان برایشان اهمیتی ندارد. وگرنه تن دادن به چنین ریسک هایی در زمینه سیاست داخلی و سیاست خارجی، با هیچ منطقی قابل قبول و دفاع نیست."

موسوی در ادامه با اشاره به بازداشت ها ومحاکمه مخالفان گفت: " برخی فکر می کنند که با چنین حربه هایی می توانند وضعیت را به وضع سابق برگردانند. اما سودای محال دارند و نمی فهمند که با هیچ حربه ای حتی با تهدید و بازداشت و محاکمه و اعتراف گیری هم نمی توان جامعه امروز را به جامعه یک سال قبل برگرداند."

وی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و تاکید کرد " آزادی زندانیان سیاسی یک خواست ملی است که میتواند به بهتر شدن اوضاع کمک کند."


گفتمان انقلاب

از سوی دیگر مهدی کروبی با ابراز تاسف از حمله هواداران دولت علیه وی هنگام بازددید از نمایشگاه مطبوعات گفت : " تاسف می خورم که در نمایشگاه مطبوعات که باید محل تعاطی فکر و اندیشه باشد به برکت توقیف مطبوعات نه تنها فضایی بی روح حاکم شده است که علاوه بر ان عده ای چنین نادانانه برخورد می کنند و مشخص نیست که با این رفتارها می خواهند کشور را به کجا ببرند."

وی با تاکید بر ادمه اعتراض به شرایط حاکم در کشور گفت : " حساسیت من وقتی بیشتر می شود که می شنوم که می گویند این دولت، گفتمان امام و انقلاب را زنده کرده است."

به گفته او " با این کار آبروی امام و انقلاب را هم می برند. مردم و خصوصا نسل جدید باید بفهمند که ما فرزندان امام مخالف این رویه ای هستیم که امروز بر کشور حاکم شده است."

مهدی کروبی همچنین گفت " امروز مبالغه هایی در مورد برخی افراد و مکان ها می شود که موجب شک و تردید مذهبی در برخی افراد و نسل جدید می تواند بشود."

او به موضوع مسجد جمکران اشاره کرد و گفت : " می شنوم نام مسجد جمکران را در کنار و هم شان مسجدالحرام و مسجدالاقصی به عنوان مکان های مقدس می آورند و این اقدامات تنها باعث می شود که اعتماد مردم به اعتقادات قبلی شان هم سست شود."

او در پایان گفت : " واقعا نمی دانم که برخی آقایان چه انگیزه ای دارند برای اینکه همه چیز را به هم بریزند و مردم را به همه چیز از دین گرفته تا تاریخ گذشته شان بی اعتقاد کنند."

برزکوه نیوز: العربیه : رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات انتخاباتی را " جرم بزرگ " خواند

دبی – العربیه نت

رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه 28 – 10 – 2009 اعتراضات پس از انتخابات اخیر ایران را " جرم بزرگ " توصیف کرد.

آیت الله علی خامنه ای در دیدار با " نخبگان علمی وفرهنگی " گفت : " همان فردای انتخابات عده‌ای بدون دلیل و استدلال، آن انتخابات عظیم را دروغ خواندند آیا این جرم كم است."

وی با تکرار هشدار از " توطئه دشمنان علیه ملت ایران " افزود : " ممكن است كسی كه در داخل، محور و هم جهت با این توطئه ها قرار گرفته، خودش متوجه این ماجرا نباشد اما این مسئله، واقعیات را عوض نمی‌ كند."

آیت الله خامنه ای با اشاره به فعالیت انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قبل از برگزاری انتخابات گفت : " جنجال قبل از انتخابات به جنجال بعد از انتخابات منجر شد بخصوص وقتی كه دست بیگانه هم در مسائل دخالت كرد."

مقامات جمهوری اسلامی پس از گسترده شدن اعتراضات ، برخی کشورها واز جمله بریتانیا وآمریکا را به دخالت درحوادث کشور متهم کرده بودند.

آقای خامنه ای درخطبه نماز جمعه پس از انتخابات نقش دولت انگلیس را " خبیث " توصیف کرده بود اما بریتانیا و آمریکا هر گونه دخالتی را تکذیب کرده و از برخورد شدید نیروهای امنیتی با اعتراضات مدنی مردم انتقاد کردند.

نامزدهای معترض به انتخابات که رهبری اعتراضات مردمی را برعهده دارند نیز بارها هرگونه دخالت بیگانگان درحوادث پس از انتخابات را تکذیب کرده واز مطرح کردن این اتهام ها به عنوان " فرافکنی مشکلات داخلی و بهانه سازیی برای سرکوب معترضان " یاد کردند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردم به " تقلب انتخاباتی " گفت : " دشمن از این بی انصافی حداكثر استفاده را كرد و در داخل هم عده ای كه از اول با نظام اسلامی موافق نبوده‌اند با توجه به صحنه گردانی و میدانداری برخی از عناصر خود نظام، فرصت را مغتنم شمردند و آن حوادث پیش آمد."

رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیغام خصوصی فرستاده بود تا دست از اعتراض دست بردارند ، گفت : " در همان ساعات اول به آنها پیغام خصوصی دادم كه شما در حال شروع برخی مسائل هستید اما دیگران از آن ها سوءاستفاده می كنند و شما نمی توانید ماجرا را كنترل كنید و همانطور هم شد."

او با اشاره به سخنانشان درنماز جمعه پس از انتخابات افزود : " ابتدا پیغام خصوصی و نصیحت لازم داده شد اما وقتی انسان ناچار می شود برخی مسائل را علناً نیز ابراز می‌ كند."

وی با انتقاد از اقدام معترضان به سر دادن شعار علیه برخی کشورهای حامی دولت به جای شعار " مرگ بر اسرائیل " و " مرگ برامریكا " گفت : " معنای واقعی این مسائل چیست؟

معترضان به نتایج انتخابات ، در راهپیمایی هایی که در تهران و چند شهر بزرگ برگزار شده بود بارها علیه روسیه وچین به دلیل " حمایت وهمکاری با دولت احمدی نژاد " شعار داده بودند.